Realizace inženýrských sítí

Naložení pomocí hydraulického jeřábu

  • vodovodní přípojky
  • kanalizační přípojky
  • vyřízení doprovázející dokumentace

 

 

 

Plošina pro vozidlo

Jan Orság

tel.: 775 635 611
email. lubkars.r.o@centrum.cz