Realizace inženýrských sítí

  • vodovodní přípojky
  • kanalizační přípojky
  • vyřízení doprovázející dokumentace

 

 

 

Barbora Dlabajová

Tel.: 775 635 611
email. lubkars.r.o@centrum.cz