Stavební a demoliční práce

JCB traktorbagr

Nabízíme zemní a výkopové práce včetně veškerých dodávek spojených s těmito pracemi (doprava stavebního materiálu, štěrku, písku aj.). Disponujeme širokou škálou techniky pro tyto účely:

  • traktorbagr JCB 3
  • TB 250

Realizujeme:

  • opěrné zdi včetně všech tesařských, betonářských a armovacích prací.Demolice
  • zámkové dlažby od A do Z
  • výkop základů stavby včetně položení betonové desky
  • inženýrské sítě (voda, plyn, kanalizace)
  • zhotovení příjezdových cest (štěrk, asfaltový recyklát)

 

 

 

Demolice

  • provádíme kompletní demoliční práce 
  • demontáž betonových, zděných nebo ocelových konstrukcí
  • převoz stavebního odpadu a jeho následná likvidace

 

Odvoz a likvidace stavebního odpadu

Drtička stavebního odpadu

Zajišťujeme odvoz stavebního odpadu a jeho následnou likvidaci.

Naložení a převoz stavebního odpadu zajistíme vlastními prostředky.

Stavební suť: cihla, beton, kámen, zemina

 

Stavby a demolice

 

Tel.: 556 315 273
email: lubkars.r.o@centrum.cz